TELEFON REHBERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TELEFON REHBERİ

 37351

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Zülküf ALTAN


37360

Doç. Dr. Adem S. TURANLI

37361

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖLÇÜ DİNÇER

37364

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHAN

37366

Öğr. Gör. Abdullah GÖKŞİN

37362

Öğr. Gör. Dr. Erdem AKBAŞ

37368

Arş. Gör. Hale ORTAKÖYLÜOĞLU

37363

Arş. Gör. Ufuk GİRGİN

37367

Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Hüseyin ARAK

Anabilim Dalı Başkanı

37370

Arş. Gör. Yasemin ACAR

37373