EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI


EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2019- 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI


                                                                             

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl                                                                                                           II. Yarıyıl                                                         

KODU

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

KODU

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MB 101

MB

Eğitime Giriş

2

0

3

3

 

MB 104

MB

Eğitim Psikolojisi

2

0

3

3

MB 102

MB

Eğitim Sosyolojisi

2

0

3

3

 

MB 103

MB

Eğitim Felsefesi

2

0

3

3

GK 101

GK

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

3

3

 

GK 102

GK

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

3

3

GK 103

GK

Yabancı Dil I

2

0

3

3

 

GK 104

GK

Yabancı Dil II

2

0

3

3

GK 105

GK

Türk Dili I

3

0

5

5

 

GK 106

GK

Türk Dili II

3

0

5

5

GK 107

GK

Bilişim Teknolojileri

3

0

5

5

 

İÖP 102

AE

Okuma Becerileri II

2

0

2

2

İÖP 101

AE

Okuma Becerileri I

2

0

2

2

 

İÖP 104

AE

Yazma Becerileri II

2

0

3

3

İÖP 103

AE

Yazma Becerileri I

2

0

2

2

 

İÖP 106

AE

Dinleme ve Sesletim II

2

0

3

3

İÖP 105

AE

Dinleme ve Sesletim I

2

0

2

2

 

İÖP 108

AE

Sözlü İletişim Becerileri II

2

0

3

3

İÖP 107

AE

Sözlü İletişim Becerileri I

2

0

2

2

 

İÖP 110

AE

İngilizcenin Yapısı

2

0

2

2

 

 

TOPLAM

22   0

30

30

 

 

 

TOPLAM

21  0

30

30

                           

     

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl                                                                                                       IV. Yarıyıl                                                        

KODU

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

KODU

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MB 204

MB

Öğretim Teknolojileri

2

0

3

3

 

MB 202

MB

Türk Eğitim Tarihi

2

0

3

3

MB 203

MB

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

3

3

 

MB 201

MB

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

2

0

3

3

MB

MB

 

2

0

4

4

 

MB

MB

 

2

0

4

4

GK

GK

 

2

0

3

3

 

GK

GK

 

2

0

3

3

IOP 001

IOP 002

AE

Kitle İletişiminde İngilizce

İngilizce Sözcük Bilgisi

2

0

4

4

 

IOP 003

IOP 004

AE

İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi

2

0

4

4

İÖP 201

AE

İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

2

0

3

3

 

İÖP 202

AE

İngilizce Öğretim Programları

2

0

3

3

İÖP 203

AE

İngiliz Edebiyatı I

2

0

4

4

 

İÖP 204

AE

İngiliz Edebiyatı II

2

0

4

4

İÖP 205

AE

Dil Bilimi I

2

0

3

3

 

İÖP 206

AE

Dil Bilimi II

2

0

3

3

İÖP 207

AE

Eleştirel Okuma ve Yazma

2

0

3

3

 

İÖP 208

AE

Dil Edinimi

2

0

3

3

 

 

TOPLAM

18  0

30

30

 

 

 

TOPLAM

18  0

30

30

 


 

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl                                                                                                          VI. Yarıyıl                                                       

KODU

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

KODU

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

MB 301

MB

Sınıf Yönetimi  

2

0

3

3

 

MB 302

MB

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

3

3

MB 303

MB

Eğitimde Ahlak ve Etik

2

0

3

3

 

MB 304

MB

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

3

3

MB

MB

 

 

2

0

4

4

 

MB

MB

 

2

0

4

4

GK

GK

 

2

0

3

3

 

GK

GK

 

2

0

3

3

IOP 005

IOP 006

AE

İngilizce Öğretiminde Drama

Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi

2

0

4

4

 

IOP 007

IOP 008

AE

Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi

İngilizce Ders Kitabı İncelemesi

2

0

4

4

İÖP 301

AE

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

3

0

5

5

 

İÖP 302

AE
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

3

0

5

5

İÖP 303

AE

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I

3

0

5

5

 

İÖP 304

AE

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II

3

0

5

5

İÖP 305

AE

Dil ve Edebiyat Öğretimi I

2

0

3

3

 

İÖP 306

AE

Dil ve Edebiyat Öğretimi II

2

0

3

3

 

 

TOPLAM

18   0

30

30

 

 

 

TOPLAM

18   0

30

30

         

 

                DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl                                                                                                      VIII. Yarıyıl                                                     

KODU

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

KODU

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

İÖP 401

MB

Öğretmenlik Uygulaması I

2

6

10

10

 

İÖP 402

MB

Öğretmenlik Uygulaması II

2

6

15

15

MB 402

MB

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

2

0

3

3

 

MB 401

MB
Okullarda Rehberlik

2

0

3

3

MB

MB

 

2

0

4

4

 

MB

MB

 

2

0

4

4

GK

GK

 

1

2

3

3

 

IOP 011

IOP 012

AE

Dünya İngilizceleri ve Kültür

Edimbilim ve Dil Öğretimi

2

0

4

4

IOP 009

IOP 010

AE

Sınıf İçi Öğrenmelerinin Değerlendirilmesi

İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı

2

0

4

4

 

İÖP 404

AE

İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama

3

0

4

4

İÖP 403

AE

İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme

3

0

3

3

 

 

 

 

TOPLAM

11

6

30

30

İÖP 405

AE

Çeviri

3

0

3

3

 

 

 

GENEL TOPLAM

141

14

240

240

 

 

TOPLAM

15

8

30

30

 

 

 

 

 

 

  

PEDAGODGICAL KNOWLEDGE/MUST COURSES

CODE

COURSE NAME

T

A

C

ECTS

MB 101

Eğitime Giriş/

INTRODUCTION TO EDUCATION

2

0

3

3

MB 102

Eğitim Sosyolojisi

SOCIOLOGY OF EDUCATION

2

0

3

3

MB 103

Eğitim Felsefesi/

PHILOSOPHY OF EDUCATION

2

0

3

3

MB 104

Eğitim Psikolojisi

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

2

0

3

3

MB 201

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

RESEARCH METHODS IN EDUCATION

2

0

3

3

MB 202

Türk Eğitim Tarihi

HISTORY OF TURKISH EDUCATION

2

0

3

3

MB 203

Öğretim İlke ve Yöntemleri/

PRINCIPLES AND METHODS OF INSTRUCTION

2

0

3

3

MB 204

Öğretim Teknolojileri INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES

2

0

3

3

MB 301

 Sınıf Yönetimi

CLASSROOM MANAGEMENT

2

0

3

3

MB 302

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

ASSESSMENT AND EVALUATION IN EDUCATION

2

0

3

3

MB 303

Eğitimde Etik ve Ahlak

ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION

2

0

3

3

MB 304

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT

2

0

3

3

MB 401

Okullarda Rehberlik

SCHOOL COUNCELING

2

0

3

3

MB 402

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

SPECIAL EDUCATION AND INCLUSIVE PEDAGOGY

2

0

3

3


Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri (PEDAGODGICAL KNOWLEDGE/ELECTIVES)

CODE

COURSE NAME

T

A

C

ECTS

MB 001

Açık ve Uzaktan Öğrenme

OPEN AND DISTANT LEARNING

2

0

4

4

MB 002

Çocuk Psikolojisi

CHILD PSYCHOLOGY

2

0

4

4

MB 003

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

ATTENTION DEFICIT DISORDER AND HYPERACTIVITY

2

0

4

4

MB 004

Eğitim Hukuku

EDUCATION LAW

2

0

4

4

MB 005

Eğitim Antropolojisi

ANTROPOLOGY OF  EDUCATION

2

0

4

4

MB 006

Eğitim Tarihi

HISTORY OF EDUCATION

2

0

4

4

MB 007

Eğitimde Drama

DRAMA IN EDUCATION

2

0

4

4

MB 008

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION

2

0

4

4

MB 009

Eğitimde Program Geliştirme

PROGRAM DEVELOPMENT IN EDUCATION

2

0

4

4

MB 010

Eğitimde Proje Hazırlama

PROJECT DESIGN IN EDUCATION

2

0

4

4

MB 011

Eleştirel ve Analitik Düşünme

CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING

2

0

4

4

MB 012

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

EDUCATION OF HOSPITALIZED CHILDREN

2

0

4

4

MB 013

Kapsayıcı Eğitim

INCLUSIVE EDUCATION

2

0

4

4

MB 014

Karakter ve Değer Eğitimi

VALUES AND CHARACTER EDUCATION

2

0

4

4

MB 015

Karşılaştırmalı Eğitim

COMPERATIVE EDUCATION

2

0

4

4

MB 016

Mikro Öğretim

MICRO TEACHING

2

0

4

4

MB 017

Müze Eğitimi

MUSEUM EDUCATION

2

0

4

4

MB 018

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

OUTDOOR LEARNING ENVIRONMENTS

2

0

4

4

MB 019

Öğrenme Güçlüğü

LEARNING DISABILITIES

2

0

4

4

MB 020

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

INDIVIDUALIZATION AND ADAPTATION IN INSTRUCTION

2

0

4

4

MB 021

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION

2

0

4

4

MB 022

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

ADULT EDUCATION AND LIFE LONG LEARNING

2

0

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genel Kültür Zorunlu Dersler (INTELLECTUAL KNOWLEDGE/MUST COURSES)

CODE

COURSE NAME

T

A

C

ECTS

GK 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

ATATURK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

2

0

3

3

GK 103

Yabancı Dil I

SECOND FOREIGN LANGUAGE I

2

0

3

3

GK 105

Türk Dili I

TURKISH LANGUAGE I

3

0

5

5

GK 107

Bilişim Teknolojileri

INFORMATION TECHNOLOGIES

3

0

5

5

GK 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

ATATURK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

2

0

3

3

GK 104

Yabancı Dil II

SECOND FOREIGN LANGUAGE II

2

0

3

3

GK 106

Türk Dili II

TURKISH LANGUAGE II

3

0

5

5

GK 401

Topluma Hizmet Uygulamaları

COMMUNITY SERVICE

1

2

3

     3
  Genel Kültür Seçmeli Dersleri (INTELLECTUAL KNOWLEDGE/ELECTIVES)

CODE

COURSE NAME

T

A

C

ECTS

GK 001

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

ADDICTION AND FIGHTING ADDICTION

 

2

0

3

3

GK 002

Beslenme ve Sağlık

NUTRITION AND HEALTH

2

0

3

3

GK 003

Bilim Tarihi ve Felsefesi

HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE

2

0

3

3

GK 004

Bilim ve Araştırma Etiği

ETHICS IN SCIENCE AND RESEARCH

2

0

3

3

GK 005

Ekonomi ve Girişimcilik

ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP

2

0

3

3

GK 006

Geleneksel Türk El Sanatları

TRADITIONAL TURKISH HANDICRAFTS

2

0

3

3

GK 007

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION

2

0

3

3

GK 008

İnsan İlişkileri ve İletişim

HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION

2

0

3

3

GK 009

Kariyer Planlama ve Geliştirme

CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT

2

0

3

3

GK 010

Kültür ve Dil

CULTURE AND LANGUAGE

2

0

3

3

GK 011

Medya Okuryazarlığı

MEDIA LITERACY

2

0

3

3

GK 012

Mesleki İngilizce

VOCATIONAL ENGLISH

2

0

3

3

GK 013

Sanat ve Estetik

ART AND AESTHETICS

2

0

3

3

GK 014

Türk Halk Oyunları

TURKISH FOLK DANCE

2

0

3

3

GK 015

Türk İşaret Dili

TURKISH SIGN LANGUAGE

2

0

3

3

GK 016

Türk Kültür Coğrafyası

GEOGRAPHY OF TURKISH CULTURE

2

0

3

3

GK 017

Türk Musikisi

TURKISH MUSIC

2

0

3

3

GK 018

Türk Sanatı Tarihi

HISTORY OF TURKISH ART

2

0

3

3 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alan Eğitimi Zorunlu Dersler (MAJOR COURSES/MUST COURSES)

CODE

COURSE NAME

T

A

C

ECTS

IOP 101

Okuma Becerileri I

READING SKILLS I

2

0

2

2

IOP 103

Yazma Becerileri I

WRITING SKILLS I

2

0

2

2

IOP 105

Dinleme ve Sesletim I

LISTENING AND PRONUNCIATION I

2

0

2

2

IÖP 107

Sözlü İletişim Becerileri I

ORAL COMMUNICATION SKILLS I

2

0

2

2

IOP 102

Okuma Becerileri II

READING SKILLS II

2

0

2

2

IÖP 104

Yazma Becerileri II

WRITING SKILLS II

2

0

3

3

IÖP 106

 Dinleme ve Sesletim II

LISTENING AND PRONUNCIATION II

2

0

3

3

IOP 108

Sözlü İletişim Becerileri II

ORAL COMMUNICATION SKILLS II

2

0

3

3

IOP 110

İngilizcenin Yapısı

THE STRUCTURE OF ENGLISH LANGUAGE

2

0

2

2

IOP 201

İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

APPROACHES TO ENGLISH LANGUAGE LEARNING AND TEACHING

2

0

3

3

IOP 203

İngiliz Edebiyatı I

ENGLISH LITERATURE I

2

0

4

4

IOP 205

Dil Bilimi I

LINGUISTICS I

2

0

3

3

IOP 207

Eleştirel Okuma ve Yazma

CRITICAL READING AND WRITING

2

0

3

3

IOP 202

İngilizce Öğretim Programları

PROGRAMS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING

2

0

3

3

IOP 204

İngiliz Edebiyatı II

ENGLISH LITERATURE II

2

0

4

4

IOP 206

Dil Bilimi II

LINGUISTICS II

2

0

3

3

IOP 208

Dil Edinimi

LANGUAGE ACQUISITION

2

0

3

3

IOP 301

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS I

3

0

 

5

                 5

IOP 303

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I

TEACHING ENGLISH LANGUAGE SKILLS I

3

0

 

5

                 5

IOP 305

Dil ve Edebiyat Öğretimi I

TEACHING LANGUAGE AND LITERATURE I

2

0

3

3

IOP 302

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS II

3

0

5

5

IOP 304

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II

TEACHING ENGLISH LANGUAGE SKILLS II

3

0

5

5

IOP 306

Dil ve Edebiyat Öğretimi II

TEACHING LANGUAGE AND LITERATURE II

2

0

3

3

IOP 401

Öğretmenlik Uygulaması I

PRACTICUM I

2

6

10

10

IOP 403

İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme

DEVELOPING LESSON CONTENT IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

3

0

5

5

IOP 405

Çeviri

TRANSLATION

3

0

3

3

IOP 402

Öğretmenlik Uygulaması II

PRACTICUM II

2

6

15

15

IOP 404

İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama

PREPARING TESTS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

3

0

4

4 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alan Eğitimi Seçmeli Dersleri (MAJOR COURSES/ELECTIVES)

CODE

COURSE NAME

T

A

C

ECTS

IOP 001

Dil ve Toplum

LANGUAGE AND SOCIETY

2

0

4

4

IOP 002

Dünya İngilizceleri ve Kültür

WORLD ENGLISHES AND CULTURE

2

0

4

4

IOP 003

Edimbilimi ve Dil Öğretimi

PRAGMATICS AND LANGUAGE TEACHING

2

0

4

4

IOP 004

İngilizce Ders Kitabı İncelemesi

ENGLISH LANGUAGE COURSEBOOK EVALUATION

2

0

4

4

I0P 005

İngilizce Öğretiminde Drama

DRAMA IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

2

0

4

4

IOP 006

İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı

MATERIALS DESIGN IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

2

0

4

4

IOP 007

İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

NEW APPROACHES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

2

0

4

4

IOP 008

İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi

TEACHING LEXICAL COMPETENCE

2

0

4

4

IOP 009

Kitle İletişiminde İngilizce

ENGLISH IN MASS COMMUNICATION

2

0

4

4

IOP 010

Sınıf İçi Öğrenmelerinin Değerlendirilmesi

ASSESSING LEARNING IN CLASSROOM

2

0

4

4

IOP 011

Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi

SOCIOLINGUISTICS AND LANGUAGE TEACHING

2

0

4

4

IOP 012

Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi

DISCOURSE ANALYSIS AND LANGUAGE TEACHING

2

0

4

4

IOP 013

Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi

TEACHING INTEGRATED SKILLS

2

0

4

4
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016–2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

 

BİRİNCİ YIL

 

I. Yarıyıl                                                                                                                    II. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI 

T

U

K

ECTS

KODU

DERSİN ADI 

T

U

K

ECTS

İÖP 101

Bağlamsal Dilbilgisi I

3

0

4

4

İÖP 102

Bağlamsal Dilbilgisi II

3

0

4

4

İÖP 103

İleri Okuma ve Yazma I

3

0

3

3

İÖP 104

İleri Okuma ve Yazma II

3

0

3

3

İÖP 105

Dinleme ve Sesletim I

3

0

3

3

İÖP 106

Dinleme ve Sesletim II

3

0

3

3

İÖP 107

Sözlü İletişim Becerileri I

3

0

5

5

İÖP 108

Sözlü İletişim Becerileri II

3

0

5

5

İÖP 109

Bilgisayar I

2

2

5

5

İÖP 110

Sözcük Bilgisi

3

0

3

3

İÖP 111

Etkili İletişim

3

0

3

3

İÖP 112

Bilgisayar II

2

2

5

5

İÖP 113

Türkçe I: Yazılı Anlatım

2

0

2

2

İÖP 114

Türkçe II:  Sözlü Anlatım

2

0

2

2

İÖP 115

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

5

5

İÖP 116

Eğitim Psikolojisi

3

0

5

5

 

TOPLAM

22

2

30

30

22  

TOPLAM

22

2

30

30

 

İKİNCİ YIL

 

 

I I I. Yarıyıl                                                                                                               IV. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İÖP 201

İngiliz Edebiyatı I

3

0

4

4

İÖP 202

İngiliz Edebiyatı II

3

0

4

4

İÖP 203

Dilbilim I

3

0

5

5

İÖP 204

Dilbilim II

3

0

5

5

İÖP 205

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

3

0

5

5

İÖP 206

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

3

0

5

5

İÖP 207

İngilizce -Türkçe Çeviri

3

0

5

5

İÖP 208

Dil Edinimi

3

0

5

5

İÖP 209

Bağlam-Tabanlı Dil Kullanımı

3

0

3

3

İÖP 210

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

3

3

İÖP 211

Kültürler Arası İletişim

2

0

2

2

İÖP 212

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

4

4

İÖP 213

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

4

4

İÖP 214

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

2

 

Seçmeli (1)

2

0

2

2

 

Seçmeli (II)

2

0

2

2

 

TOPLAM

22

0

30

30

 

TOPLAM

22

4

30

30

 

Seçmeli I  dersi için öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır

Seçmeli II  dersi için öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

 

SEÇMELİ I DERSLERİ

SEÇMELİ II DERSLERİ

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İÖP 215

İleri Metin İncelemesi

2

0

2

2

İÖP 216

Süreçli Yazma

2

0

2

2

İÖP 219

Kültürel İfadeler ve Kelime

 Yetisi I

2

0

2

2

İÖP220

Kültürel İfadeler ve Kelime Yetisi II

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

İÖP 222

Girişimci Öğretmenlik  I

2

0

2

2

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

 

 

V. Yarıyıl                                                                                                        VI. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İÖP 301

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

2

2

5

5

İÖP 302

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

2

2

5

5

İÖP 303

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

4

4

İÖP 304

Türkçe- İngilizce Çeviri

3

0

5

5

İÖP 305

Dil Becerilerinin Öğretimi I

2

2

5

5

İÖP 306

Dil Becerilerinin Öğretimi II

2

2

5

5

İÖP 307

Edebiyat ve Dil Öğretimi I

3

0

5

5

İÖP 308

Edebiyat ve Dil Öğretimi II

3

0

5

5

İÖP 309

İkinci Yabancı Dil I

2

0

3

3

İÖP 310

İkinci Yabancı Dil II

2

0

3

3

İÖP 311

Yaratıcı Drama ve Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı

2

2

4

4

İÖP 312

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

3

3

İÖP 313

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

İÖP 314

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

4

4

 

TOPLAM

22

6

30

30

 

TOPLAM

22

6

30

30

 

DÖRDÜNCÜ YIL

 

VII. Yarıyıl                                                                                                     VIII. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İÖP 401

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

3

0

6

6

İÖP 402

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

6

6

İÖP 403

İkinci Yabancı Dil III

2

0

3

3

İÖP 404

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

3

3

İÖP 405

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

3

3

İÖP 406

Yabancı Dil Öğretmenliğinde Mesleki Gelişim

2

0

5

5

İÖP 407

Okul Deneyimi

1

4

6

6

İÖP 408

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

3

3

İÖP 409

Rehberlik

3

0

5

5

İÖP 410

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

10

10

İÖP 411

Yabancı Dil Öğrenmede Bireysel Farklılıklar

2

0

7

7

 

Seçmeli III

2

0

3

3

 

TOPLAM

22

6

30

30

 

TOPLAM

22

6

30

30

 

 


 

Seçmeli  III dersi için öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

SEÇMELİ III DERSLERİ

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İÖP 412

Dünya Edebiyatından Seçmeler

2

0

3

3

İÖP 414

Eleştirel Okuma

2

0

3

3

İÖP 416

Metin Dilbilim

2

0

3

3

İÖP 422

Girişimci Öğretmenlik  II

2

0

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IÖP Ön Koşula Bağlı Dersler Listesi

Ön Koşula Bağlı Dersler

Ön Koşul Dersi

IOP 410 Öğretmenlik Uygulaması

IÖP 205/İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

IOP 206 /İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

IOP 212/ Özel Öğretim Yöntemleri I

IOP 303/Özel Öğretim Yöntemleri II

IOP 301/ Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

IOP 302/ Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

IOP 407/ Okul Deneyimi

IOP 411 Yabancı Dil Öğrenmede Bireysel Farklılıklar

IOP 301/ Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

IOP 302/ Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II